For deg som skal søke båtlån

Kravene for å låne penger uten sikkerhet til båt er blitt innskjerpet av myndighetene. Retningslinjene derfra kommer på toppen av bankenes egne minstekrav, og den kredittvurderingen bankene alltid foretar. Her får du vite om alt som skal til for å få lån.

Aldersgrensen

Du må være myndig for å inngå avtaler i Norge, og dermed også en avtale om båtlån. Noen banker opererer med myndighetsalderen 18 år som grense, men disse er i et fåtall. Det vanligste kravet til alder er 20 år, mens det høyeste minstekravet er 25 år.

Mange banker har også en øvre aldersgrense for lån til båt. For eksempel krever Instabank at låntakerens alder, pluss lånets nedbetalingstid, ikke kan overstige 80 år. Ber søkeren om 5 års nedbetalingstid må søkeren være under 75 år på det tidspunktet låneavtalen inngås.

Krav til inntekt

Banker som tilbyr de minste båtlånene uten sikkerhet, oppgir ikke nødvendigvis noe minstekrav til inntekt. Det er likevel rimelig å anta at de ikke vil låne ut penger til personer uten inntekt.

Resten av bankene som driver med usikrede lån til båt, har minstekrav til årsinntekt på mellom 100 000 og 250 000 kroner.

Inntekt innvirker på hvor stort lån du kan få tildelt, noe vi ser nærmere på lenger ned i artikkelen, i avsnittet som omhandler retningslinjer fra myndighetene.

Nasjonalitet og bosted

For å få låne penger til båt i en norsk bank må du ha norsk statsborgerskap, eller være bosatt og skattepliktig her i landet. Er du av utenlandsk opprinnelse, kreves det normalt at du har betalt skatt i Norge i minst tre år.

SE OGSÅ:  Reis på tur med danskebåten og spill ombord

Merk at denne boplikten gjelder bare de som ikke er statsborgere. Er du for eksempel norsk statsborger, men studerer eller jobber i utlandet, kan du fortsatt få båtlån i mange banker.

Forskjellige typer lån til båt

Husk at det finnes to forskjellige typer båtlån som tilbys på markedet. Den ene typen er et vanlig forbrukslån, som deretter brukes til å kjøpe båten. Den siste er et lån hvor banken tar sikkerhet i båten din.

Med den siste typen båtlån vil du få en bedre rente (ofte opptil 5%) sammenlignet med et usikret lån til båt. Les mer om båtlån og rentene ved å klikke på www.forbrukslån.no.

Krav til betalingshistorikk

Det er et ufravikelig krav at den som skal ha båtlån ikke har betalingsanmerkning. I det banken mottar søknaden, starter de prosessen med å kredittvurdere deg. De innhenter offentlig tilgjengelige opplysninger, samt kredittopplysninger fra byråer som Bisnode, Evry og Experian. Der vil det fremgå om du er registrert med en betalingsanmerkning.

Om du har en eller flere av disse, må den underliggende gjelden gjøres opp før du kan få lån. Anmerkningen vil bli slettet så snart kravet den gjelder er oppgjort.

Bankene forutsetter også at du ikke har aktive inkassosaker, men dette har de i praksis ingen sikker mulighet til å kontrollere. Husk likevel at det kan medføre straffeansvar å lyve på lånesøknader.

Relevant artikkel – Så mye koster båtdrømmen – Hegnar.no

SE OGSÅ:  Hvordan få et båtlån med pant i båten?

Alt vel så langt?

De punktene som er beskrevet ovenfor kan alle anses som minstekrav. Det er likevel ikke sikkert at du får låne, selv om du oppfyller samtlige av de. Bankens kredittvurdering, interne retningslinjer, og myndighetens krav vil bestemme om du får ja eller nei på søknaden. Disse siste punktene vil i tillegg innvirke på summen du kan få låne.

Alt dette beskrives i avsnittene nedenfor.

Krav til kredittscore

De nevnte kredittopplysningsbyråene utarbeider en såkalt kredittscore på alle myndige personer i landet. Du rangeres på en skala som normalt går fra 0 til 100, basert på en rekke forhold. Alder, inntekt, gjeld, bosted, betalingshistorikk og ansettelsesforhold er blant de viktigste faktorene som bestemmer scoren.

Bankene har som regel retningslinjer som sier at en søker med kredittscore på 10 eller mindre, vil få avslag. Søkere med score på mellom 10 og 20 vil bli nøyere vurdert, men kan normalt få låne. Imidlertid vil det føre til at du tilbys et lavere båtlån. Gjennomsnittsscoren for norske borgere ligger like i overkant av 50 poeng, så de fleste oppfyller dette kravet.

Myndighetenes retningslinjer

I de siste par årene har myndighetene skjerpet kravene til bankenes utlånspraksis når det gjelder båtlån og kreditter uten sikkerhet. Dette for å bremse økningen av denne typen gjeld. De nye kravene, som er relevante i denne sammenhengen, er følgende:

  • Banken skal unngå å gi lån som gjør at kundens totale gjeld overstiger fem ganger årsinntekten.
  • Kunden skal ha inntekt nok til å tåle en renteøkning på 5%.
  • Kunden skal ha inntekt nok til å kunne dekke utgifter til livsopphold, også etter en eventuell renteoppgang.
SE OGSÅ:  Cruise og underholdning til havs

Annen gjeld er inkludert

Retningslinjen som regulerer dette med kundens samlede gjeld, vil bli enklere å overholde om kort tid. Fra og med sommeren 2019 vil nemlig de nye gjeldsregistrene være på plass. I disse registrene vil all usikret gjeld bli registrert, og dermed automatisk inkludert når banken skal ta hensyn til søkerens totale gjeldsbyrde.

Før måtte bankene belage seg på å finne opplysninger om usikret gjeld i skattemeldingen fra siste inntektsår. Hadde kunden tatt opp lån i etterkant av siste skattemelding, ville ikke bankene kunne oppdage dette. Det blir det nå slutt på.

Kravene for tilbakebetaling

De nye retningslinjene fra myndighetene regulerer også hvor lang nedbetalingstid du kan få på lånet. Det nye er at vanlige nedbetalingslån skal være oppgjorte innen 5 år, mot tidligere maksimalt 15 år. Lån til refinansiering av annen gjeld, kan fortsatt ha nedbetalingstid på inntil 15 år. Mange banker har også regler for hvor gammel båten kan være.

Kravet til nedbetalingstid vil kunne innvirke på lånesummen du kan få tildelt. Her vil bankene måtte se på om du klarer å betjene lånets renter og avdrag, i forhold til det å tåle renteøkning, samt ha nok penger til livsopphold.