Hvordan kreve kompensasjon for kansellerte fly med SAS

SAS Scandinavian Airlines kan være pliktig til å hjelpe deg dersom flyvningen din blir kansellert. Ikke bare kan du ha krav på refusjon og ombooking, men du kan også få økonomisk kompensasjon på opptil €600. Les videre for å få full informasjon om hva du har krav på og hvordan du søker kompensasjon fra SAS.

Dette kan du gjøre om flyet ditt med SAS blir kansellert

AirHelp kan hjelpe deg med å få kompensasjon for kansellerte fly med SAS ved å gi deg utfyllende informasjon om dine rettigheter. Det er flere ting som avgjør om du har krav på noe og hvor mye du har krav på. Du kan bruke tjenestene til AirHelp for å sjekke hva du kan få i erstatning, uten at det koster deg noe. Du trenger bare å sende inn opplysninger som flynummer og dine kontaktdetaljer. AirHelp har et team med erfarne eksperter og grundig kjennskap til aktuelle lover og regler. Du kan dermed trygt overlate søknadsprosedyren til AirHelp. De kan kreve kompensasjon på dine vegne, så sant SAS gir deg mindre enn 14 dagers varsel eller ikke gir deg et godt nok alternativ til flyvningen din.

SE OGSÅ:  Våtromsmaling i Båten: En Fullstendig Guide

Dette kan du kreve i kompensasjon for kansellerte fly med SAS

Dersom flyvningen din med SAS blir kansellert, er de pliktige til å hjelpe deg. De kan blant annet tilby å ombooke deg, enten så snart som mulig eller på et senere tidspunkt. Du kan også be om få billetten refundert og avslutte reisen. Kostnader som måltider og hotellopphold dekkes også i visse tilfeller. Du kan ha krav på økonomisk kompensasjon på opptil €600, selv om du ikke har lidd noe økonomisk tap. Satsene beregnes på grunnlag av hvor langt du reiser og eventuelle forsinkelser ved ombooking. I tillegg til disse satsene, er det mulig å søke erstatning for økonomisk tap som følger av kanselleringen.

SE OGSÅ:  Cruiseskip byr på en unik mulighet til å oppleve nye destinasjoner

Kravet ditt frafaller dersom kanselleringen skyldes ekstraordinære omstendigheter som dårlig vær. Du kan heller ikke søke om kompensasjon dersom du informeres om kanselleringen innen en viss tid og SAS gir deg et godt alternativ. Det er litt forskjellige regler som gjelder for varslingsfristen. Generelt sett, kan du ikke søke om erstatning dersom:

  • Du blir varslet om kansellering senest 14 dager før flyvningen
  • Du blir varslet mellom 1-14 dager før og ombookes til en flyvning som går maks to timer før det opprinnelige tidspunktet og du ankommer senest fire timer etter planlagt ankomsttid
  • Du blir varslet mindre enn 7 dager før, men du blir tilbudt et alternativ som går maks én time før planlagt og du ankommer senest to timer etter planlagt ankomsttid
SE OGSÅ:  Mannen som kjøpte for dyr båt (økonomisk ruin)

Nesten ni millioner flypassasjerer på verdensbasis har krav på kompensasjon hvert eneste år som følger av forsinkede og kansellerte flyvninger. Det er imidlertid bare 66 % som søker kompensasjon utav disse, og hele 87 % av flypassasjerene vet ikke hvilke rettigheter de har. Du kan få hjelp av AirHelp til å søke kompensasjon fra både SAS og andre flyselskaper, dersom du er en av dem som rammes av flytrøbbel.