Slik avgjør du hvilket fond som passer best for din sparing

Med rekordlave renter i banken kan det for mange være fristende å investere sparepengene sine i fond. Som oftest vil et aksjefond gi betydelig høyere avkasting over tid enn ordinær banksparing med lave renter. I mange tilfeller vil faktisk pengene du har stående på din høyrentekonto faktisk tape kjøpekraft ettersom at inflasjonen er høyere enn renten, dersom du ønsker å øke kjøpekraften til sparepengene dine er det altså nødvendig å investere i fond eller andre investeringsprodukter.

Er alle aksjefond like?

Mange tenker at det ikke er så farlig hvilket fond man invester i så lenge pengene er investert. Dette stemmer delvis ettersom at sparing i et vilkårlig fond som oftest vil være bedre enn å ikke spare i noen fond, men hvilket fond du velger kan faktisk ha ganske mye å si for hvordan sparepengene dine vokser over tid.

SE OGSÅ:  Kombiner et cruise med blues!

Noen liker å gå inn i nettbanken sin å sortere alle de tilgjengelige fondene etter avkastning, så kjøper de fondene som har gjort det best de siste par årene. Dette er sjeldent en god strategi. Høy avkastning de siste årene trenger ikke å si noe om avkastningen fremover. Faktisk kan en veldig høy avkastning tyde på at fondet er veldig volatilt og derfor kan svinge veldig kraftig både opp og ned. Fond med høy avkastning kan også være investert i sektorer eller enkelt selskaper som er unormalt dyre, og fort kan gå ned igjen i pris.

Kanskje den viktigste forskjellen mellom ulike aksjefond er om de er aktivt eller passivt forvaltet. Et aktivt fond vil ha en forvalter som forsøker å slå markedet ved å velge aksjer som han eller hun har tro på, disse aktive fondene har ofte høyere kostnader enn et passivt fond. I et passivt fond forsøker ikke forvalter å slå markedet, men i stedet å følge markedet ved å kjøpe små poster i alle eller mange av aksjene i indeksen. Passive fond er også kjent som indeksfond nettopp fordi de forsøker å følge en indeks.

SE OGSÅ:  Hvordan sove på en båt

Det har alltid vært debattert hvilke av disse typene som er best. Noen mener at aktive fond er best fordi de kan oppnå en høyere avkastning og dermed gjøre opp for de høye kostnadene. Problemet med dette er at når man ser på dataene viser det seg at svært få forvaltere klarer å slå indeksen over tid når man trekker fra kostnadene. Det er altså mye som tyder på at du kommer best ut av det med et indeksfond. Det er også indeksfond som oftest blir anbefalt på finansblogger som for eksempel Aksjebloggen, så du har antagelig vis allerede hørt at det er lurt med et indeksfond.

SE OGSÅ:  Finansier båtdrømmen med båtlån

Hvilket indeksfond bør du velge?

Det er to ting som er viktig å huske på når du skal velge et indeksfond. Den første tingen du må finne ut er hvilken indeks fondet forsøker å følge, det beste er å velge et fond som dekker hele verden slik at du får med det oppgangen i aksjemarkedet på tvers av landegrenser og sektorer. Den andre tingen man må følge med på er kostnaden på fondet. Et globalt indeksfond bør ikke koste mer enn 0,20% i året. Et eksempel på et slikt billig og globalt indeksfond er «KLP AksjeGlobal Indeks V».